Wat is Fibromyalgie?

Fibromyalgie (FM) betekent letterlijk: pijn in bindweefsel en spieren. Fibromyalgie wordt ook wel weke delen reuma genoemd. Het komt voor bij ongeveer twee op de honderd volwassenen, vooral bij vrouwen.
Fibromyalgie is een chronisch pijnsyndroom bestaande uit algemene spierpijn en spierstijfheid gepaard gaande met (soms extreme) vermoeidheid, slaapstoornissen, hoofdpijnen, angsten, depressies, allergieën, concentratie- en geheugenstoornissen, temperatuurverhogingen en darmklachten. Deze aandoening komt met name voor bij vrouwen in de leeftijdscategorie van 20 tot 60 jaar.

Het domino-effect

Fibromyalgie wordt meestal geclassificeerd als een reumatische spieraandoening, omdat een van de meest voorkomende symptomen bij fibromyalgiepatiënten de chronische pijnlijke spieren zijn. Omdat we echter steeds meer te weten zijn gekomen over deze aandoening, wordt deze tegenwoordig vaker geclassificeerd als een vorm van het disfunctioneren van neurotransmitters. Neurotransmitters zijn chemische stoffen die door de hersenen worden aangemaakt om het lichaam te “vertellen” wat het moet doen. Bij mensen met fibromyalgie blijkt er een abnormale productie van neurotransmitters en andere chemische stoffen aanwezig te zijn die niet alleen de gemoedstoestand en het slaappatroon beïnvloeden, maar ook de manier waarop pijn wordt beheerst en de functioneringswijze van het immuunsysteem. De fibromyalgiepatiënt ervaart een domino effect waarin het ene symptoom en het ontstaan ervan, van invloed is op een ander symptoom.
Zo is het belangrijk om met één oog naar de oorzaak te kijken, en met een ander oog naar de gevolgen van fibromyalgie. Een gevolg kan namelijk het aanpakken van de oorzaak bemoeilijken, wat een vicieuze cirkel tot gevolg heeft. Zo kan bijvoorbeeld een verstoord slaappatroon pijn veroorzaken, terwijl pijn op zijn beurt goed doorslapen moeilijk kan maken.

Behandelmogelijkheden

We kijken op een brede manier naar mogelijkheden om vooruitgang bij fibromyalgieklachten te boeken. Op basis van een individueel behandelplan maken we inzichtelijk welke therapieën nuttig kunnen zijn. Wij streven naar een groot aanbod van verschillende therapieën, waarbij kwaliteit van bewegen en functioneren ten grondslag ligt.
Gecombineerde inzichten uit de (manuele-) fysiotherapie, revalidatie, osteopathie, myofasciale denkkaders, lymfetherapie, psychosomatiek, voeding en orgaanleer worden gebruikt om tot een behandelplan te komen.
Aandachtspunten:
  • Onderscheid Fibromyalgieklachten en andere lichamelijke klachten.
  • Verminderen lichamelijke (pijn)klachten
  • Slaapproblemen
  • Verminderen vermoeidheid
  • Grensbewaking
  • Voedingsadvies en/of supplementenadvies
  • Ontstekingen
  • Beïnvloeding orgaanklachten (bijvoorbeeld darm-, maag-, slokdarmklachten)
  • Coaching stressfactoren