Geriatrie fysiotherapie

Veroudering is een natuurlijk proces. Bij het ouder worden neemt de spierkracht af en de gewrichten worden stijver. Ook gaan het evenwicht en de coördinatie achteruit.
Bewegen wordt moeilijker, ook doordat ouderen vaak sowieso al wat minder in beweging zijn.
Tevens kunnen er bij het ouder worden meerdere (chronische) aandoeningen bijkomen die problemen opleveren voor de houding en het bewegen. Denk hierbij aan artrose, osteoporose, COPD, vaatproblemen, diabetes, Parkinson, CVA , dementie of bijvoorbeeld een heupfractuur na een val. Hierdoor kunnen er beperkingen in het dagelijks leven ontstaan zoals loopstoornissen en/of problemen bij het uitvoeren van bepaalde handelingen en bewegingen, zoals opstaan vanuit de stoel of het bed, waardoor de zelfredzaamheid kan afnemen.
De zorg voor ouderen kan complex zijn, de geriatrie fysiotherapeut heeft zich middels een erkende opleiding gespecialiseerd in de zorg voor (kwetsbare) ouderen, en werkt vanuit de specifieke kennis en inzichten voor deze doelgroep en de ziektebeelden die met name bij deze groep ouderen voorkomen. De therapie richt zich op verbetering en behoud van gezondheid, de kwaliteit van leven, zelfredzaamheid en het zoveel mogelijk actief kunnen deelnemen aan het dagelijkse leven.

Wat kan de geriatrie fysiotherapeut voor u betekenen?

De basis van de behandeling door de geriatrie fysiotherapeut is oefentherapie (kracht-, mobiliteit-, balans- en conditieoefeningen) en is gericht op het herwinnen van en het omgaan met het verlies van mobiliteit en zelfstandigheid. Het doel van de therapie is het behoud van zelfredzaamheid en onafhankelijkheid in de thuissituatie.
De therapie bestaat vaak ook uit oefenen en trainen van de (dagelijkse) handelingen die problemen geven. Afhankelijk van uw hulpvraag kunnen activiteiten uit het dagelijks leven zoals lopen, opstaan uit bed of stoel, traplopen etc. worden geoefend.
Zo nodig wordt er aandacht besteed aan valpreventie, en/of worden adviezen gegeven over bijvoorbeeld het gebruik van (loop)hulpmiddelen bij loopproblemen, zoals bijvoorbeeld een rollator.
De geriatrie fysiotherapeut werkt samen met andere (para)medische disciplines zoals onder andere ergotherapeuten, praktijkondersteuners ouderenzorg en de thuiszorg (multidisciplinaire samenwerking). Dit zorgt ervoor dat alle zorg goed op elkaar wordt afgestemd. Advisering en begeleiding van gezinsleden en/of mantelzorgers behoort ook tot de werkzaamheden.
De behandeling door de geriatrie fysiotherapeut en andere (para)medische disciplines kan plaatsvinden in onze praktijk of in uw eigen omgeving