Geriatrie fysiotherapie

Veroudering is een natuurlijk proces. Bij het ouder worden neemt de spierkracht af en gewrichten worden stijver, ook gaat het evenwicht en de coördinatie achteruit.
Het bewegen gaat moeilijker, ook doordat ouderen vaak minder in beweging zijn.
Tevens kunnen er bij het ouder worden meerdere (chronische) aandoeningen bijkomen die problemen opleveren in houding en bewegen. Denk hierbij aan artrose, osteoporose, COPD, vaatproblemen, diabetes, Parkinson, CVA , dementie of bijv. een heupfractuur na een val. Hierdoor kunnen er beperkingen in het dagelijks leven ontstaan zoals loopstoornissen en/ of problemen bij het uitvoeren van transfers ( bijv opstaan uit stoel/ bed) waardoor de zelfredzaamheid mogelijk afneemt.
De zorg voor ouderen kan complex zijn, de geriatrie fysiotherapeut heeft zich middels een erkende opleiding gespecialiseerd in de zorg voor ( kwetsbare) ouderen, en werkt vanuit specifieke kennis van deze doelgroep en de daarbij voorkomende ziektebeelden. De therapie richt zich op verbetering en behoud van gezondheid, zelfredzaamheid, participatie en kwaliteit van leven.

Wat kan de geriatrie fysiotherapeut voor u betekenen?

De basis van de behandeling is oefentherapie ( kracht-, mobiliteit-, balans- en conditieoefeningen) en is gericht op het herwinnen van en het omgaan met verlies van mobiliteit en zelfstandigheid. Met het doel het behoud van zelfredzaamheid en onafhankelijkheid in de thuissituatie.
De therapie bestaat vaak ook uit oefenen en trainen van de (dagelijkse) handelingen die problemen geven. Afhankelijk van uw hulpvraag kunnen activiteiten uit het dagelijks leven zoals lopen, opstaan uit bed of stoel, traplopen etc. geoefend worden.
Zo nodig wordt er aandacht besteed aan val-preventie, of worden er adviezen gegeven over bijvoorbeeld het gebruik van (loop)hulpmiddelen bij loopproblemen.
De geriatrie fysiotherapeut werkt samen met andere (para)medische disciplines waaronder o.a. ergotherapeuten, praktijkondersteuners ouderenzorg en de thuiszorg (multidisciplinaire samenwerking). Dit zorgt voor goed op elkaar afgestemde zorg. Advisering en begeleiding van gezinsleden en/of mantelzorgers behoort ook tot de werkzaamheden.
De behandeling kan plaatsvinden in de praktijk of in uw eigen omgeving.