Praktijk Informatie

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag van 08.00-18.00 uur.
In de avonduren werken we op variabele tijdstippen.

Aanmelden

Bij uw aanmelding wordt er gevraagd naar uw zorgverzekeringspasje, een identiteitsbewijs en, indien van toepassing de verwijzing van de huisarts of specialist. Wij hanteren geen wachtlijst.
De behandelingen zijn in principe in de praktijk, maar indien noodzakelijk kan ook aan huis of in een instelling behandeld worden.

Eerste bezoek en behandeltijd

Het eerste bezoek start met een intake en onderzoek, waarna een fysiotherapeutische diagnose en behandelplan wordt opgesteld. De gereserveerde behandeltijd is 30 minuten, inclusief de verwerking van administratieve gegevens door de fysiotherapeut. Wij verzoeken u om bij elke bezoek een handdoek mee te nemen.

Tarieven

Met alle zorgverzekeraars hebben we contracten afgesloten. Fysiotherapie wordt vergoed vanuit uw aanvullende verzekering. Bij bepaalde (chronische) indicatie wordt er vanuit de basis verzekering vergoed. Het is verstandig om uw polis goed door te lezen of om contact op te nemen met uw zorgverzekeraar. Voor het geval u niet aanvullend verzekerd bent klik hier voor onze tarievenlijst.

Afmelden

Bij verhindering dient u zich telefonisch minstens 24 uur van te voren af te melden anders zijn wij genoodzaakt om de behandelprijs bij u in rekening te brengen. In overleg kan bij ziekte of onvoorziene omstandigheden van deze regel worden afgeweken.

Kwaliteit

Al onze therapeuten zijn aangesloten bij het Centraal Kwaliteitsregister (CKR) van het Koninklijk Nederlands Genootschap Fysiotherapie (KNGF). Tevens zijn ze opgenomen in het BIG register.

Waarneming

Tijdens vakantie-, ziekte- of studieverzuim nemen de collega’s binnen de praktijk voor elkaar waar. Tijdens langere afwezigheid van uw behandelende fysiotherapeut kan het zijn dat een collega van buiten de praktijk de behandeling overneemt.

Klachtenregeling

Eventuele klachten worden behandeld conform de richtlijnen van het KNGF. Informatie hierover vindt u in het folderrek in de wachtruimte.